خداحافظی سفیر فنلاند
سفر آموزشی فنلاند
جلسه آموزشی نرم افزار Romexis - مهر 98
نمایشگاه دندانپزشکی Excida - اردیبهشت 97
نمایشگاه رادیولوژی ایران - اردیبهشت 97
آموزش نرم افزار Romexis به دستیاران رادیولوژی- تهران- اسفند 1396
کنگره رادیولوژی فک و صورت- شیراز- اسفند 1396
آموزش نرم افزار Romexis – دانشکده دندانپزشکی سنندج- دیماه 1396
نمایشگاه پروتز – تهران- دیماه 96
بازدید سفیر و کاردار بازرگانی فنلاند از گروه هودیان- آذر 96
آموزش کدکم- هتل اسپیناس پالاس- تهران- آبان 96


copy right : Hoodian corporation 2018