کنگره رادیولوژی فک و صورت- شیراز- اسفند 1396

گروه هودیان هرساله به صورت اسپانسر در برگزاری کنگره سالانه رادیولوژی فک و صورت و نمایشگاه جنبی مشارکت می نماید. کنگره سال 96 در شهر زیبای شیراز برگزار شد.copy right : Hoodian corporation 2018