آموزش نرم افزار Romexis به دستیاران رادیولوژی- تهران- اسفند 1396

استفاده بهینه از نرم افزار Romexis و استفاده حداکثری از قابلیت های این نرم افزار کمک مؤثری در تشخیص و کمک به بیماران می باشد. از این رو گروه هودیان به صورت مداوم کلاس های آموزشی این نرم افزار را برگزار می نماید.

 copy right : Hoodian corporation 2018